n a e k k u m n a r a ; <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3479371095654172347\x26blogName\x3dDream+High.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://purrrhana.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://purrrhana.blogspot.com/\x26vt\x3d-5261316761584747142', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
N A V I G A T I O N ↑ ⇧
Twi-InsAnna's Dreamland.


Puasa ganti Ramadhan.
Posted on Friday, 29 July 2016 | 1 comment(s).Hai hai ! Selamat hari rayaaa ~

Eh raya dah nak habis kaa? Hehehe.
Bulan Syawal dah nak sampai penghujungnya nih, korang dah habis puasa enam belum? 
Ana hari nih hari terakhir ganti puasa. Enam hari dah ganti yeahh. Kalau perempuan ganti puasa kan boleh dapat pahala puasa enam kan kan, hehehe.

Hmm, rasanya nih first time raya yang ana tak beli baju raya. Takdak baju raya TT .TT
Hahaha tapi tak kesah sangat. Sebab mood raya ana dah lama takdak sejak umur dah meningkat nih. Entah laa, feel raya tuh dah tak syok macam dulu masa kecik kecik. 
Cuma setiap kali hari raya nih yang paling ana tunggu tunggu adalah makanan dia! Oh sedapnyaaa, Burasa, Tumbuk, Ayam Lengkuas, (semua nih makanan tradisi orang bugis) tambah lagi dengan kuih kuih raya, perfect ! Heaven !


Korang pun jangan lupa puasa enam ngan puasa ganti tau !

1 Comments:

Blogger nurul rasya said...

Ganbatte

Mon Aug 01, 08:22:00 am  

Post a Comment

Thanks for spending your time to give a comment (: