n a e k k u m n a r a ; <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3479371095654172347\x26blogName\x3dDream+High.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://purrrhana.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://purrrhana.blogspot.com/\x26vt\x3d-5261316761584747142', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

N A V I G A T I O N ↑ ⇧ ⇡
Halu! Just call me Anna
Feel free to be my chingu!

twi-insAnna's Dreamland.


Semoga anda dimurahkan rezeki, aamiin !
Posted on Selasa, 9 Oktober 2018 | 0 comment(s).Assalamualaikum & Salam sejahtera...
Untuk makluman pihak tuan/puan/encik/cik kami pelajar semester 6, UiTM Kedah, daripada Fakulti Pengurusan Maklumat dalam jurusan Bachelor of Information Science (Hons) Library Management. 

Tujuan kami mengenai perkara ini ialah untuk memohon serta mendapatkan tajaan/dana untuk menampung perbelanjaan program lawatan akademik kami ke Indonesia. Disertakan juga maklumat dan tentatif program kami disana. Kami berharap pihak tuan dapat membantu serta memberi penajaan untuk kami menjayakan program ini. Pengecualian cukai akan diberikan daripada pihak kami. Kerjasama dan keprihatinan dari pihak tuan amat kami hargai.

Butiran pembayaran:

Penerima Bayaran: Rektor UiTM Cawangan Kedah
No. Akaun Bank: 02020010021120 (Akaun Amanah UiTM Cawangan Kedah)
Nama Bank: BIMBMKYL (Bank Islam)

Mohon whatsapp bukti sumbangan ke :
Nur Farhana : 

Email: blibsuitmkedah@gmail.com

P/s: Nak minta jasa besar dari kalian, kalau korang nak bagi derma atau sedekah pun boleh, sangat digalakkan! Sebab event nih lah, ana ngan member lain cari inisiatif dengan buat jualan ramen samyang baru kat UiTM Kedah, tapi tulahh, mula mula ja hangat. Ana tak minta tolong  kat parents lagi, sebab rumah ana kat Sabah baru kena pecah masuk pencuri. Takut menyusahkan depa. Modal nak meniaga pun depa susah nak cari, inikan nak bantu ana hmm. Setiap orang dalam kelas kena cari RM1300 untuk tampung perbelanjaan diri sendiri kat Indonesia nanti, tu tak termasuk perbelanjaan untuk empat event dan program kami kat sana nanti. So, kitorang kena sponsorship sebanyak mungkin! Sebab perbelanjaan mencecah puluhan ribu. Ni pun dah tebalkan muka nak minta bantuan dari bloggers sekalian. Allah permudahkanlah, aamiin !

0 comment (s) | comment (s)