n a e k k u m n a r a ; <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3479371095654172347\x26blogName\x3dDream+High.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://purrrhana.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://purrrhana.blogspot.com/\x26vt\x3d-3909362731410519967', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


http://nurfland.blogspot.com/ Feel free to be my chingu!
twi-insNae Kkumnara.


Dont miss me :P
Posted on Ahad, 21 September 2014 | 8 gwiyeon memo.

Assalamualaikum.

Kombanwa minna !
(Selamat petang semua)

Tajuk entry kemain lagi.
*Macam lah ada orang yang nak rindu kat kita. Hohoho.

Maaf lah kalau ana ta sempat atau ta dapat melawat ke blog blog kalian semuanya ya.
Oleh kerana ada masalah yang ta dapat dielak.

Bukan niat ku ~

Cewwah! Haha.. siapa yang taknak blogwalking?
Ofcourse i want !

Tapi masalah line sangat sangat.
Jadi maaf kalau ana lambat update apa semua.
Lambat balas mesej korang kaa. Hehehe ~

Jika diberi kesempatan sekali lagii ..
*drama kejapp .

Gonna miss u guys TT .TT

Haha.. macam nak pergi jauh ja.

Nak blogwalking ~ nak blogwalking ~

Uhibbu antum
I love U
Wo ai ni
Saranghaeyo
Aishiteru
Saya sayang Awak
Ehem ehem .. harap harap harap nanti ana dapat blogwalking ke blog korang semua dengan selamat dan secepat mungkin.
Wait for me !

Fly to you ~