n a e k k u m n a r a ; <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3479371095654172347\x26blogName\x3dDream+High.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://purrrhana.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://purrrhana.blogspot.com/\x26vt\x3d-5261316761584747142', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
N A V I G A T I O N ↑ ⇧
Twi-InsAnna's Dreamland.


tips tipu muslihat kurangkan berat badan . :D
Posted on Saturday, 19 May 2012 | 0 comment(s).

assalamualaikum + hello fellas ~
maybe u alls got probs un2k mengawal kadar pengambilan makanan . Tambahan lagi sekiranya makanan yang dihidang amat menyelerakan , kih ~ kih . so , apakah cara tipu muslihat terbaik untuk korg berjaya mengurangkan berat badan?

1.Menghidu makanan

-Mungkin korg rase cara nie ta masuk akal sama sekali . but , berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Dr Alan R. Hirsch ( Smell & Taste Treatment and Research Foundation in Chicago ) terhadap 3000 sukarelawan mendapati bahawa seseorang yang gemar menghidu makanan biasanya lebih kurus berbanding mereka yang tidak gemar menghidu . so , perbnykkan laa m'hidu makanan ~2.Letakkan cermin bertentangan dengan tempat makan korg

-Satu kajian mendapati bahawa seseorang yang makan dihadapan cermin akan mengurangkan 1/3 jumlah pengambilan makanan berbanding mereka yang tidak makan dihadapan cermin. Ini berlaku mungkin disebabkan apabila korgtgk diri korg sendiri, ia akan mengingatkan mengenai matlamat yang korg na capai.
3.Kelilingi tempat makan dengan warna biru

-korg pasan ta nape kebanyakan restoran makanan segera not using kaler biru [ma favret kaler lohh XD ] sebagai tema restoran mereka? Ini adalah disebabkan kajian psikologi yang telah dilakukan bahawa penggunaan warna biru akan menahan selera makan seseorang. Elakkan warna seperti oren, kuning, dan merah ditempat makan kerana ia akan meningkatkan lagi selera makan korg .
4.Tangkap gambar makanan yang diambil

-Setiap kali u alls melihat gambar makanan yang telah diambil, pasti ia akan mengingatkan korg untuk melakukan perancangan tentang bagaimana cara untuk korg berjaya mengurangkan berat badan. jdy jan lupe bwak kamera g mane2 . kah3x .

5.Ikat seutas benang pada bahagian perut

-when u alls merasakan benang yang diikat pada perut semakin menegang, ia bermakna u alls seharusnya sudah perlu berhenti daripada mengambil makanan lagi. yeshh ! jan ikutkan nafsu korg tuu ~


that's alls i knows . chow~0 Comments:

Post a Comment

Thanks for spending your time to give a comment (: