n a e k k u m n a r a ; <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3479371095654172347\x26blogName\x3dDream+High.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://purrrhana.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://purrrhana.blogspot.com/\x26vt\x3d-5261316761584747142', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

N A V I G A T I O N ↑ ⇧ ⇡
Halu! Just call me Anna
Feel free to be my chingu!

twi-insNae Kkumnara.


mari muhasabah tugather~gather . :DD
Posted on Sabtu, 24 Mac 2012 | 0 gwiyeon memo.assalamualaikum ~


ary ni ana na bermuhasabah ngan korg sumaa . tolong baca kat bawah ni . . .


Oleh itu , kita sebagai hamba Allah swt , mesty laa sentiasa m'ingati mati . kalu kita ingat mati , gerenti kita ta kan buad dosa sebaliknya kita akan perbanyakkan amal ibadah untuk di bawak ke akhirat nanty, memey la kita nih manusia biasa . . ta pena lepas dari buad dosa, tap ta bole kah kita try untuk mencegah diri daripada perkara yang mungkar? insyaAllah, kita bole! . . kita suma ta kan tau bila kita mati , jadi buad laa persiapan dari sekarang . . . pejam , celik , pejam , celik . . kiamat da tiba . ta kan la bila kiamat suda datang baru kita mahu sibuk2 bertaubat ?.
renung2kan n slamat b'amal ~~:))

wallahualam .

0 Ulasan:

Catat Ulasan

Thanks for spending your time to give a comment (: